CH BG* Darling Frederick Rozmar

CH  BG* Darling Frederick  Rozmar   е Манкс от най-висока класа, Шампион на FIfe, оромен, гушкав, добричък, търпелив и обичлив.

Copyright © 2007 - 2023 КФе "Бастет". Всички права запазени!